บุคลากรฯด่านหน้า รพ.ภูมิพล เดินหน้าร้องเรียนการจัดสรรไฟเซอร์

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากการจัดสรรคไฟเซอร์ให้ด่านหน้า ต้องบอกเลยว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนก็ยังไม่ได้รับ

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.64 เมื่อเวลา 15.00 น. นายแ พทย์ทศพร เสรีรักษ์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เดินทางมาพบกลุ่มแ พทย์พย าบาลเพื่อมวลชน

นักศึกษา ประชาชน หลังได้รับเรื่องร้องเรียนการจัดการวั คซีนไฟเซอร์ สำหรับบุคลากร แ พท ย์ พย าบาล ในโรงพย าบาล ที่ รพ.ภูมิพล

โดยนายแพ ทย์ทศพร เปิดเผยว่า หลังได้รับเรื่องร้องเรียนบุคลากรด้านหน้ามีความเคลือบแคลงสงสัยกรณีการจัดสรรบุคลากรทางการแ พทย์ ตั้งแต่ได้รับวัคซี นมาบุคลากรทางการแพ ทย์ระบุว่า โดยตอนแรกมีการประกาศรายชื่อมานั้นสามารถตรวจสอบมีการจัดทำรายชื่อ รายชื่อแรกออกมามีจำนวนคนหลายร้อยคนระบุได้ว่า ทำงานหน่วยงานไหน มีวันเดือนปีเกิดระบุ ปรากฎว่า กลับมีรายชื่อเพิ่มขึ้นมา

นายแพ ทย์ทศพร กล่ าวเสริมว่า พนักงานทุกคนใน รพ. ควรได้รับวั คซี นทั้งหมด แต่บุคลากรด่านหน้าควรได้รับวั คซี นก่อน อย ากให้การจัดวั คซี นไม่ใช่เฉพาะแค่ รพ. นี้ อย ากให้ทุก รพ. จัดสรรวั คซี นให้โปร่งใส่ ให้ตัวแทนแต่ละแผนกใน รพ. มาหารือการจัดสรรวั คซี นให้เกิดความโปร่งใส ไม่ใช่การงุบงิบทำหรือมีบุคคล VVIP ยังมีอีกหลาย รพ. มีลักษณะไม่ชอบมาพากลเช่นนี้ ทั้งนี้ วั คซี นได้รับบริจาคมานั้น 1.5 ล้านโดสแต่กลับจัดสรรไม่เพียงพอกับบุคลากรทางการแพท ย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด ประชาชนทั่วไปต้องการให้คุณหมอพย าบาลด่านหน้าได้รับ วั ค ซี นก่อน แต่กลับกลายเป็นการเกิดปัญหาดังกล่ าวขึ้นมา

ด้านตัวแทนบุคลากรทางการแพ ทย์ กล่ าวว่า ผู้ที่ได้รับวั คซี นจะต้องเป็นบุคคลที่ทำงานในด่านหน้า คัดกรอง อยู่แผนกไอซียู ภายหลังมีการตั้งเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ ทำให้พย าบาลด่านหน้าตัวจริงรายชื่อตกหล่นเกินกึ่งหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขต่างๆ กีดกันออกไป เช่น ฉี ดซิโนแวค 2 เ ข็ มถึงได้ ฉี ด ฉี ดเพียงแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม ไม่ได้ ทำให้วั ค ซี นเหลือ จึงตั้งข้อสงสัยว่าเอาวั คซี นให้ใคร ที่ผ่านมาได้สอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาแต่ไม่ได้รับคำตอบ ใครเป็นผู้จัดสรร อย ากให้มีการตรวจสอบว่ารายชื่อที่ได้รับวั คซีนไฟเซอร์เป็นบุคลากรด่านหน้าหรือไม่ หรือไม่ใช่บุคลากรที่นี่

ตัวแทนบุคลากรทางการแพ ทย์ อีกราย กล่ าวว่า เรารวบรวมรายชื่อเป็นแผนก 100-200 คน จากทั้งหมด 800 คน คุณหมอ พย าบาล เวรเปล แม่บ้าน โดย รพ.ภูมิพล ได้รับการจัดสรร 1,680 โดส จากที่เคยขอไป 3,000 โดส จากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อพบว่า มีทั้งหมด 1,611 รายชื่อ มีการฉี ดให้ วันที่ 13-14 ส.ค. เมื่อตรวจสอบรายชื่อดังกล่ าว

กลับพบว่ามีความผิดปกติรายชื่อซ้ำ เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ และใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเลข เป็นชื่อบุคคล 172 รายชื่อ แทนที่จะเรียงลำดับความสำคัญ ไปเรียงลำดับตามตัวอักษร ทำให้บุคลากรด่านหน้าไม่ได้รับการพิจารณา อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่ออกมาเปิดเผยนั้น ตนเองเป็นข้าราชการทหาร เหตุที่มาพึ่งนายแพ ทย์ทศพร เพราะต้องการให้สังคมรับรู้ว่าเกิดเรื่องแบบนี้จริง และไม่มีอะไรจะเสียแล้ว จึงยอมดับเครื่องชนแบบนี้ เพราะเป็นสิทธิ์ที่ควรได้ ที่ผ่านมา ยอมจองวั คซี นทางเลือก ทั้งที่เป็นด้านหน้าผู้ดูแลผู้ป่วย โ ค วิ ด