ใครยังไม่ได้วัคซีน ลงทะเบียนรับได้เลย

นับเป็นข่าวดีสำหรับคนไทย เมื่อรพ.พระมงกุฎเกล้า เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี ที่ยังคงไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ได้ลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีน

เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์บริหารงานประชาสัมพันธ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ได้ออกมาประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน CV – 19  สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน โดยเข็มแรกเป็น Sinovac ส่วนเข็มสองเป็น AstraZeneca สถานที่ฉีดอยู่ ณ อาคารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ชั้น G รพ.พระมงกุฏเกล้า

– ฉีดเข็มแรก จะเริ่มฉีดวันที่ 23 และ 24 ส.ค.

– ฉีดเข็มสอง ห่างประมาณ 3 สัปดาห์

การให้บริการวัคซีนครั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะผู้ลงทะเบียนผ่านระบบของโรงพย าบาล ผู้ไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน และต้องมาฉีดวัคซีนในวันและเวลาที่กำหนด เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้  วันที่ 14  ส.ค. เวลา 09.00 น เป็นต้นไป  ผ่านเว็บไซต์ www.pmk.ac.th หรือ scan QR code ใน infographic

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา ศูนย์บริหารงานประชาสัมพันธ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า