เจ้าคณะจังหวัด สั่งห้ามพระในพื้นที่ เชียงคาน ห้ามบิณฑบาตร

ชาวเน็ตแก่คอมเมนต์ เมื่อผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลกลางจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย แพทย์หญิง นภาพร สิงขรเขียว รอง ผอ.การฝ่ายแพทย์ รพ.เลย พร้อมด้วยนายอภิชาติ สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ได้รวมกันแถลงสถานการณ์ CV-19 จังหวัดเลย ยังพบผู้ ป่ ว ย ติด เ ชื้ อ เพิ่มอย่างต่อเนื่อง

พบผู้ ป่ ว ย ติ ด เ ชื้ อ เพิ่มขึ้นอีก 59 ราย มาจากนอกพื้นที่ 57 ราย ติด เ ชื้ อ ในพื้นที่ 2 ราย และมีผู้ เ สี ย เพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวมผู้ เ สี ย 6 ราย รักษาตัวอยู่ 1,093 ราย รักษาหายแล้ว 876 ราย ทำให้มีผู้ ป่ ว ย ในระลอกของเดือนเมษายน 64 รวม 1,975 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ย งสูงต้องติดตามอีกจำนวน 304 ราย

งดพระบิณฑบาตร

งดพระบิณฑบาตร

ส่วนคลัสเตอร์ที่ต้องจับตามากที่สุดตอนนี้คือ เชียงคาน ที่เริ่มจากจากมีผู้ติด เ ชื้ อ CV-19 มีสัญชาติลาว ได้เดินทางกลับจากการทำงานก่อสร้างที่ กทม.เข้ามาพักอำเภอเชียงคาน ไม่มารายงานตัว และแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุม โ ร ค ติดต่อในพื้นที่ และยังลักลอบแอบทำงานทั่วไปทั้งงานก่อสร้าง ดำนา

งดพระบิณฑบาตร

ตระเวนรับทำงานไปทั่วอำเภอเชียงคานและตั้งวงดื่มสุราหลังเลิกงาน จนเป็นต้นเหตุตัวนำ เ ชื้ อ มาแพร่การกระจายจนเกิดเป็นคัสเตอร์เชียงคาน มีผู้ติด เ ชื้ อ ลามไปกว่า 40 ราย และยังคงรอผลตรวจกับผู้มีความเสี่ย งสูงและเสี่ย งต่ำอีกจำนวนมาก

งดพระบิณฑบาตร

งดพระบิณฑบาตร