วอนบุคลากรฯหยุดโพสต์ชื่นชมยินดีในโซเชียลมีเดีย และขอให้ลบข้อความที่แสดงออกไปแล้ว

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อกรณีชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ บุคลากรแพ ทย์ ถือป้ายขอบคุณ โจ ไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหว่างการได้รับวั คซีนไฟเซอร์

โดยในป้ายกระดาษดังกล่ าว มีรูปแบบคล้ายป้ายประชาสัมพันธ์งานบวช

งานแต่ง หรือป้ายขอบคุณที่คนไทยมีความคุ้นเคย

พร้อมกับข้อความ ระบุ นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มอบวั คซีน Pfizer

ให้บุคลากรทางการแ พทย์ ซึ่งภาพดังกล่ าวได้รับการแชร์ต่อจำนวนมาก

ล่ าสุดเรื่องนี้ วันที่ 13 ส.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โดยนพ.วชิระ บถพิบูลย์ นายแพ ทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ได้ออกหนังสือเรื่อง ด่วนที่สุด ลงวันที่ 13 ส.ค.2564 เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริการฉี ด วั ค ซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) ถึง ผอ.รพ.ชัยภูมิ, ผอ.รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ และผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ระบุว่า

ตามที่บุคลากรทางการแพ ทย์และสาธารณสุขได้รับการสนับสนุน วัคซี นไฟเซอร์เข็ม 3 ทั้งภาครัฐทุกสังกัด, ภาคเอกชน ซึ่งเป็นการปกป้องระบบสุขภาพและปกป้องชีวิตของผู้ให้บริการ

(เป็นวั คซี นบริจาคแบบเฉพาะเจาะจงจากสหรัฐอเมริกา) แต่อย่างไรก็ตามยังมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องอีกหลายส่วนที่ยังไม่ได้รับ วั ค ซีน (เช่นหน่วยกู้ภัย EMS, นักศึกษา)

และพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้รับการ ฉี ด วัคซี นแม้กระทั่งเ ข็ มที่ 1 นั้น ในส่วนของบุคลากรทางการแพ ทย์ และสาธารณสุขยังมีอีกบางส่วนที่ลงชื่อภายหลังกำลังรอจัดสรรเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุข

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จึงขอให้ท่านกำกับ/ตรวจสอบการให้วั คซีนไฟเซอร์ (Prizer) เข็ม 3 อย่างเข้มงวด โดย ฉี ด วั คซี นให้สำหรับบุคลากรทางการแพ ทย์และสาธารณสุขด่านหน้าตามรายชื่อที่แจ้งเท่านั้น และขอความร่วมมือบุคลากรในหน่วยงานหยุดโพสต์ชื่นชมยินดีใน Social Media และขอให้ลบโพสต์ที่แสดงออกไปแล้ว

ล่ าสุดจากกรณีดังกล่ าวมีชาวโซเชียลจำนวนมากกล่ าวถึงประเด็นดังกล่ าวว่า

เรียกได้ดร าม่ากันเลยทีเดียว