รพ.ศิริราชแจกฟรี ฟาวิพิราเวียร์ สำหรับผู้ติด cv ที่ยังไม่เข้าระบบ ลงทะเบียนให้ญาติไปรับได้เลย

เป็นข่าวดีของผู้ที่ยังไม่ได้รับเข้าระบบ เมื่อคลินิคการบริบาล ผู้ป่ว ย CV19 โรงพย าบาลศิริราช เปิดให้ผู้ติด CV19 ที่ยังไม่เข้าระบบรักษา สามารถรับ ฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ได้ จนกว่าจะเต็มจำนวน เกณฑ์ผู้ป่วยที่สามารถรับย าจากคลินิก จะต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการตั้ง ค ร ร ภ์ ยังไม่เคยได้รับฟาวิพิราเวียร์มาก่อน ยังไม่เข้าระบบรักษาของสถานพย าบาล หรือ Community Isolation หรือ Home Isolation และต้องมีญาติที่ไม่ติดเชื้ อสามารถเดินทางมารับย าที่ศูนย์พักคอย โรงเรียนวัดสุวรรณารามวิทยาคมได้ ลงทะเบียนผ่านไลน์ @siriraj-favi ชื่อบัญชีไลน์ Siriraj Favi Clinic แล้วคลิกลงทะเบียน และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มจนเสร็จ

รพ.ศิริราชแจกฟรี ฟาวิพิราเวียร์ สำหรับผู้ติด cv ที่ยังไม่เข้าระบบ ลงทะเบียนให้ญาติไปรับได้เลยรพ.ศิริราชแจกฟรี ฟาวิพิราเวียร์ สำหรับผู้ติด cv ที่ยังไม่เข้าระบบ ลงทะเบียนให้ญาติไปรับได้เลย

เมื่อผ่านเกณฑ์พิจารณาจากแพทย์แล้ว ผู้ป่วยจะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิกลับไป แล้วผู้ป่วยจะต้องให้ญาติที่ไม่ติดเชื้ อมารับยาแบบ Drive thru ที่ศูนย์พักคอย โรงเรียนวัดสุวรรณารามวิทยาคม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. ภายในวันรุ่งขึ้น เวลา 08.30-15.00 น.รพ.ศิริราชแจกฟรี ฟาวิพิราเวียร์ สำหรับผู้ติด cv ที่ยังไม่เข้าระบบ ลงทะเบียนให้ญาติไปรับได้เลย