เปิดรายละเอียดฉีดวัคซีนCV-19ฟรี กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว 12 สิงหาคม 2564 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งข่าวขอเชิญอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือ

ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงทะเบียน ฉีด วั ค ซี น โCV-19 ฟรี

โดยการลงทะเบียน ฉีด วั ค ซี น CV-19 ฟรี ทางศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุว่า

อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ยังไม่เคยได้รับ วั ค ซี น ป้องกัน CV-19 ชนิดใดมาก่อน

สามารถลงทะเบียนเข้ารับการ ฉีด วั ค ซี นCV-19 ฟรี กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://bit.ly/3xx2mKA ตั้งแต่วันนี้ 15 สิงหาคม 2564 วั ค ซี น ที่ได้รับคือ ซิโนแวค หรือ แอสตร้าเซนเนก้า

ภายหลังจากลงทะเบียนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งข้อความไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ท่านเข้ามาดำเนินการทำแบบคัดกรองและใบยินยอม และเลือกวันนัดหมายเข้ารับ วั ค ซี น ต่อไป

โดยเข้ารับการฉีดได้ที่ศูนย์ฉีด วั ค ซี น CV-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถ.แจ้งวัฒนะ ซอย 7

เงื่อนไขลงทะเบียนเข้ารับ วั ค ซี น หลัก (Astrazeneca หรือ Sinovac) กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

– อายุ 18 ปี ขึ้นไป

– เป็นกู้ชีพหรือกู้ภัยที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ ผู้ ป่ ว ย CV-19

– มีบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ สพฉ ออกให้ หรือ บัตรประจำตัวอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยที่ต้นสังกัดออกให้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

– ยังไม่เคยได้รับ วั ค ซี น ชนิดใดมาก่อน

– สถานที่ฉีด คือ ศูนย์ฉีด วั ค ซี น CV-19 CAT Convention Hall หลักสี่ กทม.

– ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่มีนโยบายฉีด วั ค ซี น เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ต่างชนิดกัน