มิสทีน แจ้งเวลาลงทะเบียนใหม่แล้ว หลังคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก จนเว็บล่ม

นับว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีชาวเน็ตวางแผนเข้าไปลงทะเบียนหล ายคนเลยทีเดียว มิสทีน แจ้งด่วนเช้านี้ กรณีเปิดให้กับประชาชนที่ได้รับความเ ดือดร้อน ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์มิสทินสู้ cv ระหว่างวันที่ 12 -14 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวล า 08.00 น. ของวันที่ 12 สิงหาคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวล า 24.00 น. เนื่องจากในขณะนี้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์จำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญห าดังกล่ าว เลื่อนเปิดลงทะเบียนเวล า 09.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เข้าตรวจสอบเว็บไซต์ มิสทีนสู้โ ค วิ ด .com อีกครั้งเมื่อเวล า 09.20 น. ปรากฎว่าเข้าไม่ได้ คาดว่ามีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมาก ทำให้เว็บล่มต่อเนื่อง

ล่ าสุด เมื่อเวล า 11.20 น. มิสทีนแจ้งอีกครั้ง เนื่องจากในขณะนี้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์จำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญห าดังกล่ าว ทางทีมงานจึงขอเลื่อนเวล าการลงทะเบียนเป็นเวล า 14.00น.

ทั้งนี้ทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 14 ส.ค. 64 และสามารถทยอยเข้าลงทะเบียนได้เรื่อยๆขออภัยในความไม่สะดวก

เงื่อนไขการลงทะเบียน

1. เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเ ดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โ ค วิ ด 19 ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

2. ผู้ได้รับทุน จำนวน 2,000 ทุน จะต้องลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร

3. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุน ต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โ ค วิ ด 19 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบ ที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิสทิสสู้โ ค วิ ดเท่านั้น

โดย “เน้นหลักการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเ ดือดร้อนมากที่สุด” ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิ์การรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน

และการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้ นสุด