แจกเงินช่วยเหลือนักเรียน เตรียมเอกสารตามนี้ได้ รอรับเงินได้เลย

ข่าวดีสำหรับผู้ปกครองกรณี “เงินเยียวย านักเรียน 2,000 บาท” ตามที่คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบา ดของโร คCV- 19 ของ กระทรวงศึกษาธิการ เด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด รวมทั้ง ปวช./ปวส. รับเงินคนละ 2,000 บาท

เตรียมเอกสารตามนี้รอรับเงินแจกนักเรียน 2,000 บาทได้เลย

โดยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพจ สวัสดิการ ทันข่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่า คืบหน้าช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียน 2000 บ. สพฐ.ได้ส่งหนังสือชี้แจงเเนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และทางสถานศึกษา เตรียมแจ้งผู้ปกครองนักเรียน ได้เตรียมเอกสาร ตามรายละเอียดให้นำมาแจ้งทางสถานศึกษา หรือครูประจำชั้นเพื่อขอรับความช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว ส่วนรายละเอียดความคืบหน้าแนวทางการดำเนินการนอกสังกัด สพฐ. จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

เตรียมเอกสารตามนี้รอรับเงินแจกนักเรียน 2,000 บาทได้เลย

เตรียมเอกสารตามนี้รอรับเงินแจกนักเรียน 2,000 บาทได้เลย

เตรียมเอกสารตามนี้รอรับเงินแจกนักเรียน 2,000 บาทได้เลย