ไม่กี่ขั้นตอนก็ได้เงินแน่นอน

นับเป็นข่าวดีของประชาชน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนทั่วประเทศ โดยระบุข้อความว่า

พม.เปิดลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือ สำหรับคนเดือดร้อนทั่วประเทศ หากคุณ รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ไม่มีงานทำ มีหนี้สิน ป่ว ยเป็นโร คร้ายแรง หรือประสบปัญหาความเดือดร้อน

เพียงแค่คุณทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

สแกน QR Code หรือ ยื่นคำขอรับบริการ ในเว็บไซต์ http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petition

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร (เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหา)

อย่าลืม ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ก่อน กดบันทึกข้อมูล

โปรดอ่าน

การให้ความช่วยเหลือ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขผ่านขั้นตอนกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ โดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง ตามที่ท่านให้ไว้ในระบบ

เจ้าหน้าที่ พส.จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ด้วยการโทรกลับไปสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการเบื้องต้น แล้วนัดวันที่ผู้ร้องสะดวกเพื่อส่งนักสังคมสงเคราะห์ลงเยี่ยมบ้าน แต่อย่างช่วงนี้ที่ cv ระบา ดหนัก จะใช้วิธีให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้ว เข้าไปเยี่ยมบ้านแทนและแจ้งข้อมูลมาให้นักสังคมสงเคราะห์อีกที เมื่อใส่ข้อมูลการเยี่ยมบ้านเข้ามาในระบบ จากนั้นจะพิจารณาว่าผู้ร้องมีคุณสมบัติได้รับเงิน 3,000 บาท ซึ่งเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ที่ให้ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท ได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีหรือไม่

คลิป

คลิปจาก คนกระจายข่าว