ผมก็เป็นด่านหน้า ทหารนายสิบ ได้ไฟเซอร์ โพสต์บอก

ยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ จากกรณีที่มีผู้โพสต์เฟซบุ๊กภาพของ ทหารยศสิบเอก โพสต์แสดงเอกสารเข้ารับการฉี ด วัคซีนไฟเซอร์ที่โรงพย าบาลเลย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการฉี ด วัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ให้แก่บุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าจำนวนกว่า 1,000 คน โดยทหารรายนี้ระบุข้อความประกอบว่า Moderna จ๋าพี่คงรอน้องต่อไม่ไหว วันนี้ขอนอกใจมาซบน้อง Pfizer ก่อนนะ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ว่าเป็นพวกอภิสิทธิ์ชน ใช้สิทธิ์อะไรมาฉีดก่อนประชาชนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดด้าน ส.อ.นพดล มณีชื่น ทหารรายที่ตกเป็นข่าว ได้ชี้แจงกับผู้สี่อข่าว ขณะที่กำลังสวมชุด PPE ว่า ตนเป็นนายสิบพย าบาล สังกัดหมวดพลเสนารักษ์ โรงพย าบาลค่ายศรีสองรัก ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด่านหน้า จุดคัดกรองที่โรงพย าบาลสนามจังหวัดเลยแห่งที่ 3 ภายในหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก ได้มีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ไปรับวัคซีนเมื่อวานนี้ เพราะตนปฏิบัติหน้าที่ เสี่ย ง อยู่ใกล้ชิด สัมผัสผู้ป่ว ย

โพสต์ชี้แจง

ทหารนายสิบ

ทหารนายสิบ