มุกดาหาร เปิดให้สะพานมิตรภาพไทย ลาว มีตลาดเหมือนเดิม ขายของต่อได้

เป็นเรื่องที่ถูกประชาชนวิจารณ์อย่างกว้างขวาง จากกรณีที่ น.ส.สุบรรณณา ทองมหา อายุ 34 แม่ค้าร้านจิ้มจุ่มที่ถูกเจ้าหน้าที่สั่งปิดร้านและยึดของไปที่ตล าดถนนคนเดินจุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทย-ล าว แห่งที่ 2 กล ายเป็นคลิปมีการโต้เ ถียงโด่งดังในโลกออนไลน์ระหว่างแม่ค้ากับเจ้าหน้าที่เทศบลตำบลบางทรายใหญ่

โดย น.ส.สุบรรณณา เผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้ (7 ส.ค.) ทางเจ้าหน้าที่มาให้ปิดร้านพร้อมยึดอุปกรณ์ทำมาหากิน อ้างว่าตนฝ่ าฝื นคำสั่ง พ.ร.บ.ควบคุม เพราะตล าดแห่งนี้ไม่อนุญาตให้มีการเปิดข ายเพื่อป้องกัน cv-19

โดยระหว่างนั้นตนได้ขอความเห็นใ จเจ้าหน้าที่ว่าได้ซื้ อของมาข ายแล้วเ สียเงินไปหมื่นกว่าบ าท ก่อนหน้านี้เทศบาลก็ไม่ได้มีคำสั่งอะไรที่ชัดเจน เพียงประกาศผ่านไลน์กลุ่มเท่านั้น วันนี้อย ากร้องเรียนว่าทำไมถึงไม่ให้เปิดข าย เพราะที่ผ่านมาก็เปิดข ายปกติแล้วก็มาสั่งปิด ทำไมที่อื่นๆใน จ.มุกดาหาร ข ายได้ ทำไมที่นี่ข ายไม่ได้ แม่ค้าทุกคนอย ากขอความเห็นใ จ เพราะมีทั้งค่ารถ ค่าบ้าน ภาระค่าใช้จ่ ายต่าง ๆ

ทางนายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหารกล่ าวว่า เนื่องจากมีผู้ติด cv-19 ในพื้นที่ ต.บางทรายใหญ่ ทางเทศบาลจึงเรียกประชุม ระดับตำบล มีมติว่าให้ปิดตล าดบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ล าว เป็นเวล า 14 วัน เบื้องต้นทางเทศบาลได้ไปทำความสะอาด ซึ่งมีบุคคลที่ติด cv-19 ไปใช้บริการ ได้ทำความสะอาดไปแล้ว 2-3 วัน ก็ถือว่าน่าจะสู่ภาวะปกติ

โดยมติล่ าสุดเป็นมติให้ทบทวนให้ดำเนินการข ายต่อได้ โดยต้องปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่คือกำหนดให้ออกได้ทางเดียว มีจุดคัดกรองคนที่เข้าไปใช้ในตลา ด ทุกคนต้องใส่แมส วัดอุณหภูมิ พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องใส่แมสเว้นระยะห่างในแต่ละร้าน โดยให้ข ายของได้ตั้งแต่เวล า 16.00 น. ถึง 22.00 น.และห้ ามนำเครื่องดื่ม แอ ล กอ ฮอล์ มาดื่มในพื้นที่ด้วย