บุคลากรด่านหน้า มธ.โพสต์ สุดท้อ ถูกตัดโควต้าไฟเซอร์

งานนี้เรียกว่าชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นทะลักแม้ว่ารัฐบาลไทยจะได้รับวัคซีนจากอเมริกาไปแล้ว และยืนยันว่าจะจัดสรรอย่างเหมาะสม แต่เมื่อเร็วๆนี้เกิดกรณีบุคลากรด่านหน้า ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนคุณภาพได้

โดยสำนักข่าว อีจัน รายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2564 มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง

ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่ วย CV ในโรงพย าบาลสนามธรรมศาสตร์ ที่ได้ออกมาโพสต์ตัดพ้อภายหลังทราบว่า

ถูกตัดสิทธิ์วั คซีน ไม่เข้าใจเช่นกันว่าทำไมถึงทำแบบนี้ ทั้งยังสร้างความร้าวฉานในกลุ่มคนทำงานอีกด้วย

โดยในโพสต์ระบุว่า โดนเทซ้ำซาก….ที่ธรรมศาสตร์ มหาวิทย าลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมต่อสู้ CV-19 มาตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วโดยประกาศจัดตั้งรพ.สนามเป็นแห่งแรกของประเทศ เราได้ร่วมต่อสู้มาทุกระลอก จนปัจจุบัน เรามี รพ.สนาม ที่ดูแลเคสสีเหลืองกว่า 400 เตียง ที่เตียงเต็มตลอด

มี รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ดูเคสสีแดงกว่า 100 เตียงซึ่งเตียงก็เต็มตลอด เราตั้งศูนย์ฉี ดวั คซีนที่ฉี ดวันละ 2-3 พันคนต่อวัน มียอดคนฉี ดกับเราไปแล้วกว่า 1 แสนคน มีจัดตั้ง Home isolation ที่มีผู้ป่ว ยในการดูแลกว่า 1,000 คน

แต่ในวันนี้เราได้รับการจัดวั คซีนไฟเซอร์มาเพียง 60เปอเซนต์ ของที่ขอไป ทั้งที่ ยอดนี้ลดลงกว่าครึ่งในตอนแรกเพราะฉี ดเข็ม 3 ด้วย Az ไปแล้วเพราะไม่เชื่อใจในการบริหารวั คซีนของรัฐบาล ทั้งที่เราส่งชื่อรายชื่อไปใหม่เป็นบุคลากรด่านหน้าที่จำเป็นต้องได้เท่านั้นตามข้อบ่งชี้ที่กระทรวงกำหนดซึ่งส่วนใหญ่คือแพ ทย์และพย าบาล

เราทำงานหนักและต่อสู้มาโดยตลอดและถือเป็นหน่วยงานด้านหน้าอย่างแท้จริง มีเหตุผลอะไรที่จะจัดสรรมาให้เราเพียง 60เปอเซนต์ เท่านั้น (แถมยอดนี้ยังพ่วงรวมกับของผู้ป่ว ย กลุ่มเสี่ยงมาอีก) และท่านใช้มาตรฐานอะไรในการจัดสรรเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นๆที่อาจไม่ได้ดูแลคนไข้ CV เลยด้วยซ้ำ ท่านจะให้เราส่งรายชื่อทำไมถ้าจะจัดสรรเป็นโควต้ามาแบบนี้ จะมีสักครั้งไหมที่ท่านตัดสินใจถูกต้องในครั้งแรก

เป็นเรื่องน่าช้ำใจที่สุดที่ต้องเห็นบุคลากรของเราต้องออกมาตัดพ้อกับสิ่งที่พวกท่านทำ และยังสร้างความแตกร้าวในกลุ่มคนทำงานด้วยกันเมื่อเกิดคำถามทำไมเธอได้ ทำไมชั้นไม่ได้ทั้งที่อยู่หน่วยงานเดียวกัน ขวัญและกำลังใจจะอยู่ที่ไหนครับ ถ้าท่านยังบริหาร CV กันแบบนี้

แม้เราเหนื่ อยกับการดูแลผู้ป่ วยแต่เราไหว แต่เราท้อกับการบริหาร CV ของท่าน เราไม่เคยท้อที่จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแม้รู้ว่ายังไม่เห็นอนาคตอะไรเลย แต่เรายังคงสู้ต่อไป แต่ไม่ใช่เพราะท่าน แต่เป็นเพราะเราจะไม่ทอดทิ้งประชาชน ที่ยังคงรอความหวังจากเราอยู่

เพราะฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน

ให้วัคซี นไฟเซอร์แก่บุคลากรทางการแพ ทย์ด่านหน้าครบทุกวัน

โรงพย าบาลสนามธรรมศาสตร์