พระครูอมรธรรมทัต เข้าแจ้งความจับ ชวน หลีกภัย พร้อมคณะ

เป็นเรื่องให้ติดตามกันอีกแล้ว โดยเมื่อวันที่ 8 ส.ค.64 พระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้น ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.สมคิด ภูสด พนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ให้ดำเนินคดีกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภารัฐสภา รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทุกคน ในความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เนื่องจากไม่มีการออกกฎหมายคุ้มครองพุทธศาสนาตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 67 ได้บัญญัติไว้

พระครูอมรธรรมทัต กล่าวว่า ที่ผ่านมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบการกระทำต่างๆ ที่บ่อนทำลายพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมไปถึงภิกษุสงฆ์เองที่มีพฤติกรรมเสื่อ มเสี ย ผิด วินั ยสงฆ์ ทั้ง ดื่ม สุ ร า เส พ เ มถุน หรือพฤติกรรมอื่นๆ ไม่เหมาะสม แม้จะผิดวินั ยสงฆ์ และมี บท ล งโท ษ ที่ชัดเจน แต่การจับสึกถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีกฏหมายบ้านเมืองดำเนินคดี ซึ่งในอดีตเคยมีพระหลายรูปแจ้งความเกี่ยวกับการหมิ่นพระพุทธศาสนา แต่ตำรวจอ้างว่าดำเนินคดีไม่ได้ เนื่องจากว่าไม่มีกฎหมายลูกมารองรับรัฐธรรมนูญมาตรา 67

เมื่อเห็นปัญหานี้ จึงเริ่มศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ก่อนที่จะร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้น ภายใต้คำแนะนำของคนในวงการกฏหมาย จนทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ โดยชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติอุปถัมป์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 20 ก.ค.63 ได้เข้ายื่นหนังสือพร้อมร่างพระราชบัญญัติอุปถัมป์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ……. ให้กับนายชวน หลีกภัย ประธานสภารัฐสภา ในฐานะที่เป็นองค์กรพิจารณาออกฎหมายของประเทศ แต่เวลาผ่านมา 1 ปี ไม่มีการนำร่างกฎหมายเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร

ขณะที่นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่ 2 มีหนังสือตอบกลับมาเมื่อวันที่ 28 ก.ค.64 ว่าในรัฐธรรมนูญปี 2560 ได้มีการบัญญัติกฎหมายมาตรา 67 ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ เอาไว้แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องนำร่างกฏหมายคุ้มครองพระพุทธศาสนาของพระครูอมรธรรมทัตเข้าสู่การพิจารณา แต่พระครูอมรธรรมทัต กล่าวว่า นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงขณะนี่ผ่านมาแล้วกว่า 4 ปี ยังไม่มีกฎหมายลูกออกมาใช้

จึงเห็นว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่มีหน้าที่ออกกฏหมาย จึงตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภารัฐสภา รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทุกคน ในความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 พระครูอมรธรรมทัต บอกด้วยว่า ร่า งกฎหมายฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงการตรวจสอบความโปร่งใสถูกต้องของการใช้จ่ายเงินของวัดต่างๆ และยังมีข้อกำหนดเพื่อคุ้มครองการนำพุทธศาสนาไปเป็นข้ออ้างในการกระทำผิด เช่น การเรี่ยไรเงินโดยไม่มีเหตุจำเป็น การใช้ศาสนสถานในการ โก ง ประชาชน และ การบิ ดเบือน หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อใช้ในการกระทำผิ ด กับประชาชนด้วย

ที่มา one31