ทำไมเป็นแบบนี้ 4 สาเหตุโอนเงิน 2,500 ไม่ได้

เป็นอีกเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจ เมื่อสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ออกมา สรุป 4 สาเหตุ ไม่สามารถ โอนเงิน 2,500 ให้ ม. 33 ได้ หลังมีผู้ประกันตนอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ

ผู้ประกันตน ม.33 ที่ตกหล่นเงินเยียวย ารอบแรก ไม่ต้องกังวล 13 สิงหานี้ โอนเงินอีกรอบ

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตกหล่นในการโอนเงินรอบแรกนี้ ขอให้ท่านเร่งตรวจสอบข้อมูลตนเอง หากเช็คแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วน ท่านที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน โดยสามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่ หรือบัญชีปิด/ไม่เคลื่อนไหวแล้ว ให้ดำเนินการเปิดบัญชี และผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เพื่อรอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งสำนักงานประกันสังคม จะโอนให้อีกรอบในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม ทั้งนี้้

วันที่ 7 สิงหาคม นี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/ สปส.จะแจ้งสาเหตุของกลุ่มที่ตกหล่น ว่าเหตุใดจึงโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้

สรุปสาเหตุที่ไม่สามารถโอนเงิน จํานวน 2,500 บาท เข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้

  1. บัญชีธนาคาร ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ บัตรประชาชน
  2. มีบัญชีธนาคารwร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัwท์แล้ว ยังไม่ได้เปลี่ยนไปผูกกับบัตรประชาชน
  3. บัญชีธนาคารขาดการติดต่อนาน ถูกปิด / ระบับ การใช้อัตโนมัติ
  4. บัญชีธนาคาร ถูกยกเลิกหรือถูกอายัด

ภาพประกอบ

โพสต์ดังกล่าว