ยายมอบเงินให้ รพ.

เป็นเรื่องราวน่ายินดี ที่บริเวณพระอุโบสถวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) พระอารามหลวง เจ้าคุณพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเช็คเงินสดจำนวน 1 ล้านบาท ของนางโม้ยแก้ว โพธิ์งาม อายุ 81 ปี ที่ส่งมอบต่อให้กับนายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพย าบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อนำไปจัดสร้างห้องพักผู้ป่ว ย และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นนำมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่ว ย cv-19

คุณยายโม้ยแก้ว เผยว่าแต่เดิมตนเองมีความตั้งใจที่อยากจะทำบุญครั้งใหญ่ในชีวิตสักครั้ง จึงได้ทำงานเก็บรวบรวมเงินมาตลอดชีวิตจนครบ 1 ล้านบาท และตั้งใจที่จะทำบุญทอดกฐินถวายให้กับวัดเทวสังฆาราม แต่เมื่อได้มาพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆารามแล้ว ท่านเจ้าอาวาสได้แนะนำว่าควรนำเงินดังกล่าวไปทำบุญกับทางโรงพย าบาลจะดีกว่า

เนื่องจากในขณะนี้มีการแพร่ของ cv-19 ไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเองก็เป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีจำนวนผู้ป่ว ย เพิ่มมากขึ้นทุกวัน อีกทั้งโรงพย าบาลก็ยังขาดแคลนเตียงสำหรับดูแลผู้ป่ว ย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอีกหลายอย่าง ซึ่งตนก็เห็นด้วยในความคิดของท่านเจ้าอาวาสจึงได้ตัดสินใจนำเงิน 1 ล้านบาทที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตส่งมอบให้กับทางโรงพย าบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อนำไปจัดสร้างห้องพักผู้ป่ว ย และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นมาดูแลผู้ป่ว ย

คุณยายโม้ยแก้ว กล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เงินจำนวนหนึ่งล้านบาทซึ่งตนเองเก็บสะสมมาทั้งชีวิตจะได้ถูกนำไปใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่ว ย ให้สามารถ มีชีวิต รอด และมีโอกาสรักษาหายได้มากขึ้น ซึ่งตนเองต้องขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆารามที่ช่วยชี้แนะให้ตนเองนำเงินไปบริจาคให้กับโรงพย าบาลที่จะสามารถช่วยชีวิตคนและสร้างบุญกุศลได้อย่างมากมาย สมกับความตั้งใจของตนเองที่อยากจะทำบุญใหญ่สักครั้งให้กับตัวเองและสามี

ที่มา amarintv