รวบแล้ว ผอ.โรงบาลบางกรวย

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้จากกรณี เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 64 นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองอธิบดีอัยการสำนักงานค ดีปราบปรามการทุจริ ตภาค 9 ให้ความเห็นผ่านเฟซบุ๊ก ถึงกรณีข่าวจั บ ผ.อ.โรงพย าบาลบางกรวย เรียกรับเงินผู้รับเหมาติดตั้งคอมฯ 35% อ้างเอามาใช้ในรพ.ว่า เรื่องนี้สะเทือนวงการแพท ย์ หมอเป็นอาชีพที่ทุกคนยกมือไหว้ ให้ความเชื่อถือให้ความเคารพ การแจ้งค วามร้องทุ กข์จากผู้เสียหาย ซึ่งร้องทุกข์กับทางสำนักงาน ปปท. ให้ช่วยตรวจสอบพฤติการณ์ของผ.อ.รพ.บางกรวย

หลังจากที่ผู้เสี ยหายเข้าไปประมูลจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ภายในโรงพย าบาล ซึ่งมีมูลค่ากว่า 280,000 บาท แต่เจ้าตัวเรียกรับเงินส่วนต่าง 15 เปอร์เซ็นต์ ก่อนที่จะขอขยับเพิ่มเป็น 35 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 93,000 บาท ผู้เสียหายจึงเห็นว่า เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ เพราะจะทำให้ทางผู้รับเหมาขาดทุนเป็นจำนวนมาก จึงตัดสินใจเข้าแจ้งค วามกับ บก.ปปป. จากนั้นสืบสวนสอบสวนจนทราบว่า จะนัดมอบส่งเงินกันในวันนี้ จึงนำเงินของกลางที่ทำสัญลักษณ์ไว้ไปมอบให้ที่โรงพย าบาล และเมื่อผู้อำนวยการรับเงินของกลางแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวเข้า จั บ กุม

นายโกศลวัฒน์ กล่ าวต่อว่า เรื่องการเรียกรับเงิน อัยการปราบปรามทุจ ริต ดำเนินค ดีเป็นประจำ ผิดก ฎหม ายอ าญ า มาตรา 149 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุ ก ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำ คุ ก ตลอดชีวิต

มาตรา 151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริ ต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุ กตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุ กตล อดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาทโดยการแ จ้งข้อกล่ า วหาจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงในการสอบสวนหรือไต่สวน การกระทำความผิดของผู้ถูกกล่ าวหา หลังจากถูกจั บกุ มแล้ว ทางปปท.จะไต่สวนหรือสอบสวนให้ได้ความจริง โดยผู้ถูกกล่ าวหามีสิทธิตามก ฎหมายที่จะต่อสู้ค ดีต่อไป

ตนขอฝากแนวทางปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง มีของแถมได้ แต่ต้องเป็นไปตามแนวทางปฎิบัติที่ถูกต้อง คือบริจาคให้หน่วยงาน ห้ามรับไว้เอง เพราะโดยปกติแล้วไม่มีใครเชื่อว่าเงินที่รับไว้เองจะรับไว้เพื่อหน่วยงาน หรือในอนาคตจะมาใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน จึงจะเรียกเงินใดใดเก็บไว้เองไม่ได้ ผมขอแนบแนวทางปฎิบัติของแถม ในการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ ให้ลองอ่านกันดู ใครที่ปฎิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของรัฐ โปรดปฎิบัติตามประกาศครับ ทุจริ ตโดนจั บ ถ้าจะรับของแถม มีประกาศแนวทางปฏิบัติให้ถูกกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างไว้ นายโกศลวัฒน์ กล่ าว