ยอดจองชิโนฟาร์ม เต็มแล้ว

ยังมีข่าวดี วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นมา มีการเปิดจอง วั ค ซี น CV-19 ทางเลือก เป็นวัคซีนจากบริษัทซิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีคนให้ความสนใจลงทะเบียนกันอย่างล้นหลาม โดยมีโควตาการจองรอบแรก 4 หมื่นคน ใน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม

ภาพประกอบ

ต่อมา เวลาประมาณ 09.30 น. ทางระบบแจ้งเตือนมาว่า ตอนนี้มีผู้จอง วั ค ซี น เต็มจำนวนแล้ว สามารถดำเนินการได้ใหม่ในวันถัดไป

ล่าสุด เฟซบุ๊ก โรงพย าบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยืนยันว่า ตอนนี้มีคนจอง วั ค ซี น ซิโนฟาร์มรอบแรกได้ทั้งหมด 6 หมื่นราย ทำให้การลงทะเบียนในวันนี้เต็มเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หากใครที่ลงทะเบียนไม่ได้ ให้รออีก 1 สัปดาห์ ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้จองอีกครั้ง

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

สำหรับวิธีการลงทะเบียนจอง วั ค ซี น ซิโนฟาร์ม สามารถจองได้ 2 ช่องทาง

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ