ศบค. ย้ำ อนุญาตให้ไรเดอร์มารับอาหารหน้าร้านในห้างเท่านั้น ประชาชนทั่วไปต้องรอรับที่บ้าน

กลายเป็นประเด็นที่ผู้บริโภควิพากษ์วิจารณ์หนัก เมื่อวันที่ 3 ส.ค.64 แหล่งข่าวระดับสูงจากทำเนียบรัฐบาล เผยถึงข้อเสนอของผู้ประกอบการบางส่วน เรียกร้องให้ประชาชนสามารถสั่งซื้ ออาหาร ภายในห้างสรรพสินค้าได้ที่หน้าร้านและนำกลับไปรับประทานที่บ้านว่า

เบื้องต้นไม่สามารถอนุญาตได้ เนื่องจากทีมแ พทย์เน้นย้ำว่าไม่อย ากให้คนมารวมตัวกันหน้าร้าน หากอนุญาตให้ซื้ อกลับบ้านจะมีประชาชนมารวมกลุ่มกันจำนวนมาก และร้านอาหารบางแห่งต้องใช้เวล ารอคิวนานและแ อ อัด

สำหรับไรเดอร์ที่มารอรับอาหาร ทางศบค.อนุญาตให้รอที่จุดอื่น เช่น โถงภายในห้าง ล านจอดรถ โดยห้างสรรพสินค้าเป็นผู้จัดพื้นที่ ไม่ได้มารอกระจุกตัวบริเวณหน้าร้าน ขณะที่ร้านอาหารภายนอกห้างสรรพสินค้าสามารถมารอหน้าร้าน เพื่อซื้ อกลับบ้านได้

ที่ประชุมศปก.ศบค.ในวันที่ 4 ส.ค. จะพิจารณาหาแนวทางปฎิบัติที่เหมาะสม และออกเป็นมติ เพื่อให้จังหวัดออกแนวปฏิบัติได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเข้าที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ เนื่องจากหลักการปฎิบัติจะสอดคล้องกับข้อกำหนดในประกาศอยู่แล้ว