ผู้บริหารร้านทองชื่อดังเมืองตรัง นำร่องจัดซิโนฟาร์มฉีดพระสงฆ์ 100 รูป

นับว่าเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตพูดถึง เมื่อนายบุญชู และนางลดาวัลย์ ศัยศักดิ์พงษ์ ผู้บริหารห้างทองตุ้นเฮงหลี ในจังหวัดตรัง ทุกสาขา ได้จัดซื้อ วั ค ซี น ซิโนฟาร์ม มาฉีดถวายพระสงฆ์ในตรัง นำร่องจำนวน 100 รูป ที่ห้างโรบินสันสาขาตรัง อ.เมือง จ.ตรัง เพราะที่ผ่านมาเพราะสงฆ์ในจังหวัดตรัง ที่ได้รับ วั ค ซี น เป็นพระผู้ใหญ่จำนวน 5 รูป เท่านั้น ดังนั้นจะพบว่าจังหวัดตรังพระยังไม่ได้รับการฉีดถวาย วั ค ซี น ที่สำคัญพระสงฆ์ต้องออกบิณฑบาต ทำกิจของสงฆ์ทั้งในวัด ประกอบพิธี ฌ า ป น กิ จ ผู้จากไปทั้งหมด รวมทั้งผู้จากไปจาก โ ร ค ร ะ บ า ด CV-19 พระยังรับกิจนิมนต์นอกวัดเสมอมา ดังนั้นเป็นกลุ่มด่านหน้าที่มีความเ สี่ยง

ผู้บริหารห้างทองตุ้นเฮงหลีในตรัง เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงจัดซื้อ วั ค ซี น ซิโนฟาร์มฉีดถวายนำร่องจำนวน 100 รูปในครั้งนี้

โดยพระสงฆ์จำนวน 100 รูปจาก 16 วัดในตรัง ได้เดินทางมายังห้างโรบินสันตั้งแต่เช้า

โดยมีทีมแ พทย์และเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมในการฉีด วั ค ซี น ซิโนฟาร์มถวายในครั้งนี้

นายบุญชู และนางลดาวัลย์ ศัยศักดิ์พงษ์ ผู้บริหารห้างทองตุ้นเฮงหลี ในจังหวัดตรัง ทุกสาขา กล่ าวว่า ในวันนี้นำร่องฉีดให้พระสงฆ์ 100 รูปนำร่องไปก่อน

เพราะ วั ค ซี น ที่ทางราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์จัดให้มามีจำนวนจำกัด หากทางวัดใดมีความประสงค์ที่จะฉีด วั ค ซี น ทางเรายินดีที่จะจัดซื้อหา วั ค ซี น ซิโนฟาร์มมาฉีดถวายอีก

เพราะที่ผ่านมาใน ตรังมีพระผู้ใหญ่ 5 รูปเท่านั้นที่ได้รับการฉีดถวาย วั ค ซี น ไปแล้วจากทางจังหวัด ตนเองและภรรย า เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงต้องจัดซื้อ วั ค ซี น ซิโนฟาร์มมาฉีดถวายให้พระในครั้งนี้

เพราะพระสงฆ์ มีความสำคัญมากในพระพุทธศาสนา ในอันที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

การปฏิบัติกิจของสงฆ์ทั้งในวัดและนอกวัดที่ญาติโยมนิมนต์มีความเ สี่ยงมาก จึงต้องจัดหา วั ค ซี น มาฉีดถวายในครั้งนี้.