ลีน่าจัง ถ่ายคลิปฝากถึง นายกฯ

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อภายหลังจากที่กลุ่มบุคลากรทางการแพ ทย์ มีการแชร์และวิพากษ์วิจารณ์ถึงมติการประชุมคณะทำงานด้านบริหารการจัดการการให้บริการวั คซีนโควิ ด Pfizer ที่ระบุถึงเกณฑ์การจัดสรรวั คซีน Pfizer จำนวน 1.5 ล้านโดส สำหรับบุคลากรทางการแพ ทย์และสาธารณสุข ซึ่งมีหลักเกณฑ์ส่งผลให้บุคลากรทางการแพ ทย์หลานคน ไม่ได้รับสิทธิถึงวั คซีนไฟเซอร์

ล่ าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการพูดถึงคลิป ลีน่าจัง

ที่ออกมาพูดถึงเรื่องวั คซีนไฟเซอร์

โดยฝากถึงนายกฯ ให้รีบกระจายวัคซีนไปยังโรงพย าบาลต่างๆทั่วประเทศ

เพื่อให้บุคลากรทางการแพ ทย์โดยด่วน


ลีน่าจัง

คลิป

ขอบคุณ DC abruptly