วัดแจงแล้ว ขอฟังเสียงส่วนมาก จากกรณีชาวบ้านค้านทำ รพ.สนาม

เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ว่า ที่วัดกองทองสว่างอารมณ์ อ.หนองโดน จ.สระบุรี เจ้าหน้าที่จะตั้งศูนย์พักคอยหรือ รพ.สนาม ที่วัด โดยทาง อบต.จัดเตรียมสถานที่ได้ 60 เปอร์เซนต์ แล้ว

แต่มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งอ้างว่าศาล าที่ตั้งศูนย์ เป็นชื่อของญาติสร้างให้ทางวัดใช้เท่านั้น จึงไม่ยินยอมให้ดำเนินการเป็นรพ.สนาม ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องขนของกลับ

ล่ าสุดวันที่ 30 ก.ค. 64 นายสมพร ชุลี อายุ 58 ปี ไวย าวัจกรวัดกองทองสว่างอารมณ์ กล่ าวว่า ทางวัดก็ให้ความร่วมมือกับทางการทุกกรณี เช่นโรงพย าบาลสนามนี้วัดก็อนุญาต แต่ทางวัดก็ต้องความเห็นของชาวบ้านว่า

เขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ทางวัดไม่ได้ปฏิเสธหรืออะไร ก็ต้องฟังเสียงส่วนมาก เราเป็นกล าง เมื่อชาวบ้านไม่เห็นด้วยไม่ได้ว่าอะไร และทางวัดก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือดื้อรั้นอะไรทางวัดเป็นกล างอยู่แล้วเป็นการช่วยเหลือกัน

กรณีที่เหตุการณ์อย่างนี้ถ้าเดือดร้อนก็ช่วย ๆ กันอันไหนช่วยกันได้ก็ต้องช่วย ทุกบ้านทุกหมู่บ้านทุกอำเภอก็เดื อ ดร้อนอยู่แล้ว ศูนย์พักคอยนี้ไม่ได้เอาคนที่อื่นมา เอาคนบ้านเรามาพัก

คนที่อื่นเขาก็จะมีหนึ่ง อบต.หนึ่งโรงพย าบาลสนามอยู่แล้ว เขาก็เอากลับบ้านใครบ้านมัน กรณีที่โรงพย าบาลอื่นที่อำเภอเต็ม อันนี้ก็ทำเพื่อรองรับคนล้นเราก็จะระบายมาทางนี้

ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา พงษ์เฉลิม ปลัด อบต.ดอนทอง กล่ าวว่า การขอใช้ศาล าธรรมสังเวช มาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมในระหว่างที่ดำเนินการอยู่ ไปกระทบกับความรู้สึกของคนในพื้นที่ ก็เป็นญาติโยมที่มาใช้บริการในพื้นที่รู้สึกไม่พอใจ ก็มีปัญห าตรงนี้

ทางวัดก็ลำบ ากใ จ ทาง อบต. ก็คิดค้นย้ ายไปที่อื่น ก็มีจุดอยู่แล้วที่ ด้านหลัง อบต.ดอนทองเป็นศูนย์สร้างขี้นมาสำหรับพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ที่สร้างแล้วเสร็จ ยังขาดแต่ในส่วนของห้องน้ำที่ยังไม่มี

ทางอำเภอทางสาธารณสุขก็ได้มาตรวจสอบแล้วก็เห็นว่ามีความเหมาะสมและห่างไกลชุมชน แต่ต้องปรับปรุงในเรื่องของห้องน้ำ เป็นศูนย์พักคอยแบ่งเบาภา ร ะทางอำเภอญาติ ๆ ก็มาดูแลได้

ก็มีจุดทางโรงเรียนก็ไปดูแล้วไม่มีความเหมาะสม สภาพแวดล้อมอาจจะเป็นที่แพร่ เชื้ อได้ สำหรับจุดนี้ก็รองรับได้ประมาณ 16 เตียง กรณีผู้ป่ว ยเป็นสีเหลืองสีแดงก็จะส่งทางทางอำเภออีกที

อย่างไรก็ตาม วัดแจงเราเป็นกล าง ต้องฟังเสียงส่วนมาก หลังชาวบ้านค้านไม่ให้ตั้งรพ.สนาม อ้างศาล าเป็นชื่อญาติ สร้างเพื่อถวายวัดเท่านั้น